ขั้นตอนการปลูก

ขั้นตอนการปลูก

                      ขั้นตอนการปลูก 2 ขั้นตอน ดังนี้

     1.การปลูกผักในแปลงปลูก

    2.การปูุกผักในภาชนะ

การปลูกผักคะน้า

vegetables000000

hydroponic133

10000953_1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: