ประเภทผักต่างๆ

1.   ผักกินใบกินต้น  เช่น คะน้า ผักบุ้ง กะหล่ำปลี ผักกาดขาว

ผักคะน้า                                                      ผักบุ้ง

ผักกะหล่ำปลี

  2.   ผักกินฝักกินผล  เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก  ถั่วพู

            พริก                                             มะเขือ ถั่วฝักยาว      ถั่วแขก                     ถั่วพู

      3.   ผักกินหัวกินราก  เช่น  ผักกาดหัว  กระชาย ขมิ้น

กระชาย      ขมิ้น      ผักกาดหัว

     4.   ผักกินดอก  เช่น  กะหล่ำดอก  ดอกแค

                     กะหล่ำดอก                           ดอกแค

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: